Czy pojawiać się w nowosądeckim serwisie gaśnic?

Bezpieczeństwo, ochrona życia i mienia – to powinny być najważniejsze wartości, jakie w życiu posiadają ludzie. Niestety zdarza się często tak, że o tym zapominamy i bagatelizujemy zagrożenie. Niejednokrotnie można spotkać się z postawą: „to mnie nie dotyczy”, „mnie się to nie stanie”.

Gdzie serwisować gaśnice w Nowym Sączu?

serwis gaśnic nowy sączOtóż, by człowiek nie postępował lekkomyślnie wprowadzono przepisy. Te, które mówią o bezpieczeństwie BHP czy zabezpieczeniu PPOŻ. Zapewne ludzie nie pamiętaliby sami o legalizacji gaśnic. A gaśnice są w każdej instytucji publicznej i w każdym samochodzie. Jak często pamiętamy o naszych gaśnicach? Czy wiemy gdzie jest w mieście serwis gaśnic nowy sącz? Prawda jest taka, że póki nie istnieje realne zagrożenie, to mamy trudności z przygotowaniem się na nie. Gaśnice wozimy w samochodach, jak i trójkąty ostrzegawcze. Ale czy wiemy jakie daty są na nich napisane? Po to są serwisy. W serwisie możemy gaśnicę naprawić, zrobić jej przegląd, regenerację lub też zakupić nową, gdy stara została zużyta. Zapominając o takich rzeczach jak legalizacja narażamy swoje bezpieczeństwo. A gaśnica przecież ma ratować to co dla nas najważniejsze. Już nie sugerując się na pierwszym miejscu przepisami, lecz zwykłą ludzką obawą, zawsze zwracam się do klientów, by udawali się regularnie do serwisów. To nie jest ani droga rzecz, ani czasochłonna. Tym bardziej, że są serwisy, które legalizują gaśnice na miejscu, u klienta, a gdy trzeba naprawić usterkę, często dają zastępczą gaśnicę w zamian.

Czasem warto być przezornym. Bezpieczeństwo to coś co raz zachwiane, później będzie odbijało nam się czkawką do końca życia. To dorosłych odróżnia od dzieci, że są w stanie przewidzieć konsekwencje. I tego, oraz wszystkiego dobrego, Państwu, życzę.