Charakterystyka robotów współpracujących – cobotów

Automatyzacja wielu prac staje się faktem nie tylko w przypadku wielkich robotów i maszyn przemysłowych. Roboty tego typu współpracują z wieloma pracownikami, i mogą wykonywać czynności, które odciążają ich w najbardziej dokuczliwych, powtarzalnych pracach (np. podnoszenie ciężarów). Wiele robotów współpracujących jest także wykorzystywanych do prac w warsztatach samochodowych.

Jaką rolę może odgrywać innowacyjny robot współpracujący?

roboty współpracująceRoboty wykorzystywane do wielu prac można przedstawić na przykładzie warsztatów, zajmujących się wymianą i wulkanizacją opon samochodowych. Roboty współpracujące mogą pomagać w podnoszeniu, podawaniu oraz nakierowywaniu opon na urządzenia, które następnie zajmują się zakładaniem i zdejmowaniem opon z felg samochodowych. Bardzo ważnym aspektem pracy tego typu robotów jest fakt, iż większość z nich może być w stanie podnosić ciężary przekraczające 30kg. Dzięki temu pracownicy nie wykonują obciążających czynności, które mogą odbijać się negatywnie na ich zdrowiu. Wiele robotów posiada specjalne funkcje, które zatrzymują ich pracę po dotknięciu człowieka (tak zwany system antykolizyjny). Idealne wykonywanie powtarzalnych czynności jest możliwe dzięki oprogramowaniu, które czuwa nad każdym aspektem działania tego typu innowacyjnego urządzenia. Roboty tego typu są więc montowane w coraz większej ilości nowoczesnych przedsiębiorstw.

Dzięki nowoczesnym robotom współpracującym, możliwe staje się idealne zorganizowanie współpracy robotów i ludzi. W wielu wypadkach pracownicy mogą wykonywać swoje zadania bez konieczności instalowania dodatkowych zabezpieczeń. Jest to możliwe dzięki dobrze zaprojektowanej powtarzalności danego urządzenia, a także idealnie dobranego zakresu pracy ramienia robota współpracującego.