Wozy paszowe w żywieniu dużych stad bydła

 

W gospodarstwach wielkotowarowych zajmujących się hodowlą bydła prawidłowe żywienie odgrywa ogromną rolę. Pasza powinna być zbilansowana, dobrej jakości oraz przygotowana w postaci łatwej do pobrania dla zwierząt. Obecny rozwój techniki rolniczej ułatwia spełnienie tych kryteriów przy relatywnie niewielkim nakładzie pracy rolnika.

Wozy paszowe w systemie żywienia TMR

wydajne wozy paszoweObecnie najczęstszym systemem żywienia krów jest TMR – total mixed ration, czyli całkowicie wymieszana dawka. Jak sama nazwa wskazuje, składniki paszy muszą być ze sobą dokładnie zmieszane, aby każde zwierzę miało taki sam dostęp do pokarmu. Jest to istotne, ponieważ hodowca ma wtedy pewność, iż wszystkie sztuki w stadzie są żywione według odpowiedniego planu i nie ma ryzyka, że poszczególne krowy zjedzą paszę bardziej lub mniej wartościową. Sporządzenie takiej mieszanki może nastręczać pewne trudności, jeżeli nie dysponuje się odpowiednim sprzętem do jej przygotowania. W tradycyjnym sposobie zadawania paszy rolnik mieszał pokarm dla każdego zwierzęcia oddzielnie, co nie wymagało posiadania zaawansowanych urządzeń. Przy stadzie wielkości kilkudziesięciu sztuk koniecznością okazują się wydajne wozy paszowe jako wyposażenie gospodarstwa. Taka maszyna pozwala na wymieszanie składników dawki pokarmowej, a także pocięcie większych elementów na drobną sieczkę, która jest łatwa do pobrania dla bydła. Można także regulować ilość mieszanki podawanej na stół paszowy, by każde zwierzę miało do niej równy dostęp.

W każdym gospodarstwie ważna jest oszczędność czasu przy karmieniu, przy zachowaniu dobrych właściwości podawanej paszy, Wynika to z istnienia innych pracochłonnych obowiązków, jak dój czy usuwanie obornika. Wozy paszowe znacznie ułatwiają dbanie o właściwe żywienie stada, a także ujmują fizycznej pracy gospodarzom.