Księgowość firm zagranicznych

 

W Polsce działa już bardzo dużo biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego, które zajmują się obsługą firm zagranicznych. Firmy zagraniczne charakteryzują się specyficznymi potrzebami w zakresie rachunkowości. Bardzo często firmy zagraniczne muszą spełniać przepisy zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Prowadzenie rachunkowości firm zagranicznych

obsługa księgowa firm zagranicznychPolska gospodarka jest coraz bardziej otwarta na globalny rynek. Jesteśmy uczestnikiem globalnego rynku usług. W Polsce działa bardzo dużo centrów usługowych, które świadczą usługi księgowe dla klientów zagranicznych. To w takich dużych centrach usługowych można zdobywać doświadczenie i wiedzę z zakresu rachunkowości firm zagranicznych. Obsługa księgowa firm zagranicznych jest bardzo trudna. Firmy zagraniczne muszą bardzo często spełniać jednocześnie wiele norm określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz w krajowych aktach prawnych. W Polsce, szczególnie w dużych miastach, funkcjonuje już wiele kancelarii doradztwa podatkowego prowadzących sprawy firm zagranicznych. Właścicielami takich małych kancelarii doradztwa podatkowego są bardzo często obcokrajowcy. Zgodnie z polskim prawem zagraniczne osoby fizyczne i prawne nie mają żadnych ograniczeń w zakładaniu przedsiębiorstw w Polsce. Bardzo często jednak muszą spełniać standardy rachunkowości zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Zagraniczne osoby prawne i fizyczne najczęściej zakładają w Polsce spółki prawa handlowego. Jest to najwygodniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Zagraniczna osoba fizyczna może także w Polsce założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie jest to jednak forma działalności popularna wśród obcokrajowców.