Dostarczanie ciepła za pomocą centralnego ogrzewania

Mówiąc o technice grzewczej mamy na myśli szereg różnego typu rozwiązań, a możliwości jest wiele i niektóre z nich znacznie się różnią od siebie. Należy tu uwzględnić nie tylko rodzaj takiego ogrzewania, ale także to, co poddawane jest ogrzaniu. Czy jest to obiekt, czy może instalacja wodociągowa wewnątrz niego, a może jakaś maszyna, czy też pojazd. Istotne jest też to, czego używamy do ogrzewania. Czy jest to gaz, woda, węgiel, a może jeszcze inny rodzaj opału. W zależności od wspomnianych tu rozwiązań, będziemy skłonni używać określonych urządzeń i konkretnych instalacji, aby wpłynąć na odpowiednie dostarczenie tak zwanej energii termicznej. Uniwersalnym typem ogrzewania będzie tutaj centralne, często określane skrótem CO. Wówczas, aby ogrzać konkretny budynek, czy zespół pomieszczeń wykorzystywana jest najczęściej woda, ale również może to być para wodna, lub powietrze. Zazwyczaj mówimy w tym przypadku o tak zwanym obiegu wymuszonym, który to zachodzi przy wykorzystaniu pompy. Typ takiego ogrzewania może też być zastosowany w domku jednorodzinnym.