Co trzeba wiedzieć przed wierceniem studni?

Studnia jest to pionowe ujęcie wód podziemnych. Wykonywana jest jako sztuczny otwór wiercony lub kopany, sięgający do poziomu wodonośnego. Obecnie dzięki obecności urządzeń technicznych takich jak obudowa, kołowrót, pompa, rurociąg itp. możliwy jest stały pobór wody ze studni.

Przepisy prawne przy wykonywaniu studni wierconej

wiercenie studniNajlepszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych są studnie wiercone, które stosowane są do ujmowania wód podziemnych z głęboko położonych warstw wodonośnych przykrytych warstwami gruntu nieprzepuszczalnego. W studniach wierconych woda ujmowana jest ze znacznie większych głębokości niż w studniach kopanych czy studniach z filtrem wbijanym. Zasoby wody w tych warstwach są znaczne, nie ma więc problemu z wydajnością studni. Woda ze studni wierconych jest mniej niż w innych studniach narażona na zanieczyszczenia. Wiercenie studni polega na wykonaniu głębokiego otworu o niewielkiej średnicy i zabezpieczeniu go na całej długości ścianką z rur tworzącą przewód, którym podnosi się wodę czerpaną z głębi ziemi. Do wykonania studni wierconej są konieczne projekt odwiertu studni i zatwierdzająca go decyzja wojewody. Po zrobieniu odwiertu należy z kolei przygotować wynikowa dokumentację hydrogeologiczna studni, uzyskać decyzje o jej zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej oraz ją zarejestrować, czyli otrzymać dla niej kartę rejestracyjna. Dokumentacja wynikowa określa 3 podstawowe parametry studni (jej dopuszczalna wydajność, poziom zwierciadła statycznego wody oraz depresje) potrzebne między innymi do doboru pompy oraz urządzeń do uzdatniania wody.

Podsumowując, wiercenie studni jest dobrym i sprawdzonym sposobem na pozyskiwanie wody z głęboko położonych warstw wodonośnych jednak podlega szczegółowym przepisom prawnym. Ważnym krokiem będzie chociażby uzyskanie stosownego pozwolenia na kopanie czy też wiercenie studni.