Charakter sesji korporacyjnej

Zdjęcia wykonywane przez fotografa na konkretne zlecenie mogą cechować się różnorodnym charakterem w zależności od celu, w jakim mają zostać wykonane, a także klienta, który składa na nie zamówienie. Wśród zamówień, które fotograf realizuje na życzenie klienta biznesowego, dużą część stanowią tak zwane sesje korporacyjne.

Czym są sesje korporacyjne?

sesja korporacyjnaWiele osób może zastanawiać się, czym tak naprawdę wyróżnia się sesja zdjęciowa o charakterze korporacyjnym. Przede wszystkim sesja korporacyjna realizowana przez fotografa współpracującego z klientami biznesowymi jest serią ujednoliconych zdjęć biznesowych. Oznacza to, że wszyscy pracownicy, którzy staną się modelami podczas sesji korporacyjnej, będą umiejscowieni w tej samej scenografii, oświetleni w ten sam sposób i ubrani z zachowaniem odpowiedniego stylu. W przypadku sesji korporacyjnej możemy wyróżnić zdjęcia, na których znajdują się pojedyncze osoby, a także zdjęcia grupowe. W przypadku tych drugich bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie poszczególnych osób w taki sposób, by zachowana została hierarchia. Najczęściej podczas zdjęć grupowych najważniejszą osobę w firmie umieszcza się w centrum, a osoby związane z kolejnymi poziomami w strukturze firmy. W przypadku zdjęć indywidualnych, ważne jest ukazanie osobowości osoby, która znajduje się na zdjęciu, z jednoczesnym zachowaniem jednorodnego stylu wszystkich wykonywanych zdjęć różnym pracownikom.

Zdjęcia korporacyjne swoje zastosowanie przede wszystkim znajdują jako materiały promocyjne, które wspomagają budowanie odpowiedniego wizerunku firmy. Z tego względu wykorzystywane są podczas projektowania strony internetowej przedsiębiorstwa, a także w czasie wykonywania wszelkich drukowanych broszur i materiałów promujących firmę.